دوشنبه, 23 فروردين 1400

دريافت اطلاعات مناقصه 

از تاريخ 99/7/2 لغايت 99/7/13

شركت كنندگان جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و خريد اسناد مناقصه به آدرس ": قاسم آباد - بلوار اماميه - تقاطع بلوار استاد يوسفي - مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سازمان مركزي ، اداره تداركات مراجعه و يا با شمارع تلفن  36631081 تماس حاصل نمايند 

حاضرين در سايت

ما 152 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم