پنج شنبه, 21 آذر 1398

دريافت اوراق مناقصه 

تاريخ درج آگهي در روزنامه و سايت :  98/7/3

تاريخ اتمام مهلت تحويل پاكات :       98/7/14

حاضرين در سايت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم