شنبه, 16 اسفند 1399

آقاي علي الهيان

 

 

داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشدعلوم كتابداري واطلاع رساني.

 

 

اين مديريت متشكل از دو اداره شامل:1-اداره كارپردازي 2-اداره انبارها  مي باشد حاضرين در سايت

ما 70 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم