دوشنبه, 23 فروردين 1400

دريافت اوراق مناقصه

تاريخ درج آگهي در روزنامه و سايت :          98/10/12

تاريخ اتمام مهلت تحويل پاكات سربسته :    98/10/16

قابل توجه كليه نمايندگي هاي بيمه : دانشگاه جهت استفاده از تخفيفات ويژه امكان ارائه نامه به متقاضيان را دارد .

لطفا جهت دريافت به اداره تداركات مراجعه نماييد .

حاضرين در سايت

ما 138 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم